Sayfa 1 - Değerlendirmeler - Nature's Answer, Reishi, 500 mg, 90 Vegetarian Capsules - iHerb
Bu oturum için tercihiniz güncellendi. Hesap ayarınızı kalıcı olarak değiştirmek için Hesabım kısmına gidin
Tercih ettiğiniz ülkeyi veya dili istediğiniz zaman Hesabım kısmından güncelleyebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
>
checkoutarrow
TR
Küresel değerlendirmeler (1.100)
Ürün değerlendirmeleri iHerb'ün değil, yalnızca katkı sağlayan müşterilerin görüş ve düşüncelerini yansıtmaktadır. Değerlendirmelerde belirtilen iddialar, iHerb tarafından doğrulanmış veya onaylanmış değildir. Beslenme takviyelerine ilişkin beyanlar FDA tarafından değerlendirilmemiştir ve herhangi bir hastalığı ya da sağlık sorununu teşhis etmeye, tedavi etmeye, iyileştirmeye veya önlemeye yönelik değildir.
 Daha fazla göster
Sep 10, 2023 tarihinde paylaşıldı
21
0
0
7
Doğrulanmış Alışveriş
Ödüllü Değerlendirme

Nature's Answer Reishi 500 mg Vegetarian Capsules offer a convenient way to incorporate the benefits of Reishi mushroom into your daily supplement routine. Here's why these 60 vegetarian capsules are a valuable addition to support your immune system and overall well-being: Description & Benefits: Reishi mushroom, also known as Ganoderma lucidum, is a powerful adaptogenic herb used in traditional Chinese medicine for centuries. It is renowned for its potential to support immune function, promote vitality, and enhance overall health. Each vegetarian capsule contains 500 mg of Reishi mushroom extract, providing a potent dose to support your well-being. Nature's Answer, a trusted brand in the supplement industry, is committed to delivering high-quality products. Suggested Use: As a dietary supplement, take one vegetarian capsule two times daily with water. Reishi mushroom is a versatile herb that can be easily incorporated into your daily routine to support your immune system and overall health. Ingredients: Each vegetarian capsule contains 500 mg of Reishi mushroom extract, without unnecessary additives or fillers, ensuring purity and potency. Warnings & Safety: Before starting any new supplement, it's advisable to consult with your healthcare professional, especially if you have a medical condition or are taking medication. Keep this product out of reach of children. In summary, Nature's Answer Reishi 500 mg Vegetarian Capsules provide a convenient and potent way to support your immune system and overall health with this revered adaptogenic herb. Whether you're looking to enhance your vitality or strengthen your immune function, these capsules offer a reliable and easy-to-use solution. Nature's Answer's commitment to quality and purity makes these capsules a trustworthy choice for those seeking the benefits of Reishi mushroom supplementation.